05* خانه دل

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

حسرت

//////////////////////////////////

05* خانه دل

http://ye2st.persianblog.ir/

از داغ غمت هر که دلش سوختنی نیست
از شمع رخت محفلش افروختنی نیست


در طوف حریمش ز فنا جامه احرام
کردیم که این جامه به تن دوختنی نیست

 

*********
گرد آمده از نیستی این مزرعه را بـرگ
ای برق مزن خرمن ما سوختنی نیست

 

*********
گوینـد که درخانه دل هست چـراغـی
افــروخته کاندر حـرم افروختنی نیست


یکدانه اشک است روان بـر رخ زرین
سیم و زر ما شکر که اندوختنی نیست

/ 0 نظر / 19 بازدید