05* شب آفتابی

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

نون و دلقک

//////////////////////////////////

05* شب آفتابی

http://ye2st.persianblog.ir/

من از پشت شبهای بی خاطره
من از پشت زندان غم آمدم


من از آرزوهای دور ودراز
من از خواب چشمان نم آمدم

 

*********
تو تعبير رؤيای ناديده ای
تو نوری كه بر سايه تابيده ای


تو يك آسمان بخشش بی طلب
تو بر خاك ترديد باريده ای

 

*********
تو يك خانه در كوچه زندگی
تو يك كوچه در شهر آزادگی


تو يك شهر در سرزمين حضور
تويی راز بودن به اين سادگی

 

*********
مرا با نگاهت به رؤيا ببر
مرا تا تماشای فردا ببر


دلم قطره ای بي تپش در سراب
مرا تا تكاپوی دريا ببر

/ 0 نظر / 14 بازدید