04* حضور

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

فاصله

//////////////////////////////////

04* حضور

http://ye2st.persianblog.ir/

از تـو و فــاصله بـا تــــو
از تـو بـا حضـوری دلتنگ

تنها مونده بغضی سنگیـن
کـه تو سینه میـزنه چنگ

*********
ایــن غــم پنهونــی مـن
تـو نـدونستی چه تلـخـه

این تو خود شکستن مـن
تـو نـدونستی چـه سخته

*********
کاشکــی بـودی تـا ببینی
لحظه هام بی تو میمیرن

واســه بـــا تــو نبــودن
انتقــام ازمـن میگیرن

*********
حـالا همصـدا بـا یـــادت
شعــر مــونـدن میخونم

میــدونــم که نـاگزیــری
امـا منتظــر مـیمــونــم

*********
مـونـدن مـن یـه گـریـزه
تــو هجــوم نـا امیــدی

تـو در ایـن هجـوم ساکن
یه حضـــور نــا پدیـدی

/ 0 نظر / 13 بازدید