02* هستی تویی

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

ولایت عشق

//////////////////////////////////

02* هستی تویی

http://ye2st.persianblog.ir/

بشکن سبوی باده را
مستی تویی هستی تویی


در این سرای نیستی
مستی تویی هستی تویی

 

*********
تو آفتاب هشتمین
سر چهارده عدد


بیدار کن خواب مرا
از وحشت این دیو و دد

 

*********
بنگر که از هفت آسمان
جایی فرا سوی زمان


نوری هبوط می کند
در غربت این لا مکان

 

*********
بنگر که دریا خون شده
فواره ها گلگون شده


لیلای بی دل را ببین
از عشق تو مجنون شده

 

*********
در این غروب واپسین
از چتر خورشید یقین


نور حقیقت می چکد
بر خاک مشکوک زمین

 

*********
فریاد و بانگی می رسد
عالم سکوت می کند


از هیبتش سلطان دهر
آسان سقوط می کند

 

*********
آدم هراسان می شود
محشر نمایان می شود


از تاول آئینه ها
خورشید گریان می شود

 

*********
تقدیر ما در دست توست
زنجیر بر دستان ما


ما را رها کن از عدم
هستی بده بر جان ما

 

*********
بشکن سبوی باده را
مستی تویی هستی تویی


در این سرای نیستی
مستی تویی هستی تویی

 

*********
تو آفتاب هشتمین
سر چهارده عدد


بیدار کن خواب مرا
از وحشت این دیو و دد

/ 0 نظر / 38 بازدید