01* تنهاترین سردار1

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

تنهاترین سردار

//////////////////////////////////

01* تنهاترین سردار1

http://ye2st.persianblog.ir/

نگون گردی ای آسمان
که خصمی با آزادگان
پسندیدی بر مجتبی
تو بیداد اهریمنان
سلیمانی شد بی نگین
ز سرداران تنها ترین

/ 0 نظر / 23 بازدید