01* آسیمه سر

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

نون و دلقک

//////////////////////////////////

01* آسیمه سر

http://ye2st.persianblog.ir/

زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
کز جان شکیب هست وز جانان شکیب نیست

*********
گمگشته ی دیار محبت کجا رود
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست

*********
آسیمه سر رسیدی
از غربت بیابان

دلخسته دیدمت در
آوار خیس باران

*********
وا مانده در تبی گنگ
ناگه به من رسیدی

من خود شکسته از خود
در فصل نا امیدی

*********
در برکهء دو چشمت
نه گریه و نه خنده

گم کرده راه شب را
سرگشته چون پرنده

*********
من ره به خلوت عشق
هر گز نبرده بودم

پیدا نمیشدی تو
شاید که مرده بودم
پیدا نمیشدی تو
شاید که مرده بودم

*********
من با تو خو گرفتم
از خنده ات شکفتم

چشم تو شاعرم بود
تا این ترانه گفتم

*********
در خلوت سرایم
یک باره پر کشیدی

آن گاه ای پرنده
بار دگر پریدی

*********
در خلوت سرایم
یک باره پر کشیدی

آن گاه ای پرنده
بار دگر پریدی

/ 0 نظر / 20 بازدید