07* مهر و ماه

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

تنها ماندم

//////////////////////////////////

07* مهر و ماه

http://ye2st.persianblog.ir/

یکنفس ای پیک سحری
بر سر کویش کن گذری


گو که ز هجرش به فغانم به فغانم
ای که به عشقت زنده منم

 

*********
گفتی از عشقت دم نزنم
من نتوانم نتوانم نتوانم


من غرق گناهم
تو عذر گناهی

 

*********
روز و شبم را تو چو مهری و چو ماهی
چه شود گر مرا رهانی ز سیاهی ؟


چون باده به جوشم در جوش و خروشم
من سر زلفت به دو عالم نفروشم

 

*********
همه شب بر ماه وپروین نگرم
مگر آید رخسارت در نظرم


چه بگویم ؟ چه بگویم ؟
به که گویم این راز ؟
غمم این بس که مرا کس نبود دمساز

/ 0 نظر / 20 بازدید