داستان حضرت طالوت و داود(ع)

 

پس از وفات موسى(ع) یوشع بن نون» که از نوادگانیوسف(ع) بود زمام امور بنى‏اسرائیل را به دست گرفت و بنى اسرائیل همراه اوبه سرزمینى که در آن زمان بدان وعده داده شده بودند، یعنى فلسطین واردشدند.

نخستین شهرى را که آنان به اشغال خود درآوردند، شهر <اریحا» - بنا به گفته بعضى <اورشلیم» - بوده است و خداوند به آنهادستور داده بود آن‏گاه که وارد شهر مى‏شوند با حالت خضوع و خشوع در برابرخداوند، از دروازه شهر وارد گردند و کلمه <حُطّه» را بر زبان آورند؛یعنى پروردگارا، از گناهان ما بگذر. ولى آنان از دستور خدا سربرتافته و باحالتى ازکبر و نخوت وارد شهر گردیدند و به جاى این‏که از خداى خویش طلبمغفرت و بخشش نمایند، چنان که خدا آنها را بدان فرا خوانده بود، به فسق وفجور و تبهکارى پرداختند. خداوند از کردار آنان به خشم آمد و در برابرنافرمانى‏هاى آنان، عذاب خود را بر آنها فروفرستاد:

وَإِذ قُلْنا ادْخُلُوا هذِهِ القَرْیَةَ فَکُلُوامِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا البابَ سُجَّداً وَقُولُواحِطَّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطایاکُمْ وَسَنَزِیدُ المُحْسِنِین* فَبَدَّلَالَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِى قِیلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْناعَلى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما کانُوایَفْسُقُونَ؛ 1

و آن زمان که گفتیم وارد این شهر (بیت‏المقدس) شوید واز نعمت‏هاى آن تناول کنید و از آن در، سجده کنان وارد گردید و بگوییدخدایا، از گناه ما درگذر، تا این‏که از خطاى شما بگذریم و بر ثوابنیکوکاران شما بیفزاییم. ستمکاران پس از آن، حکم خدا را تبدیل به غیر آنچهبدانان گفته شده بود، نمودند و ما به کیفر بدکارى، عذابى سخت از آسمان برآنها وارد ساختیم.

یوشع در فلسطین به اداره امور بنى اسرائیل پرداخت ومیان آنها حکمرانى کرد تا از دنیا رفت و پس از او حاکمانى روى کار آمدند وبرهه‏اى از زمان، بى‏آن‏که مردم از وجود پادشاه قدرتمند و صاحب شوکتىبرخوردار باشند، میان آنان فرمانروایى کردند.

در آن زمان بنى‏اسرائیل در معرض حملات ملت‏هاى مجاورخود قرار داشتند و آداب ورسوم رایج بین آنان این بود که هرگاه با دشمنانخود درگیر مى‏شدند، تابوت سلطنتى را پیشاپیش خود قرار داده و از آن کمکمى‏خواستند تا اراده و تصمیمشان تقویت گردد.

پس از آن، نبرد خونینى میان بنى اسرائیل با فلسطینى‏هارخ داد و از آنجا که خداوند در اثر گناهانِ قوم بنى اسرائیل بر آنانخشمگین بود، فلسطینى‏ها طعم تلخ شکست را به آنها چشاندند و زنان و فرزندانآنان را به اسارت گرفتند و آنها را از شهرشان بیرون براندند و تابوتسلطنتى را از آنان باز پس گرفتند و به خانه خداى خود (داجون) بردند.

بنى‏اسرائیل در دوران هیئت حاکمه، به بادیه‏نشینىپرداخته و داراى تعصب‏هاى قبیله‏اى بودند و این شیوه را تا سال 1040 ق.مادامه دادند تا این‏که میان آنان رهبرى پدیدار شد و آنها را متحد ساخت وزیر یک پرچم گرد آورد و بدین سان به عنوان نخستین پادشاه بنى‏اسرائیل زمامامور حکومت را به دست گرفت، وى در تاریخ یهود به نام <شائول» معروفبوده و قرآن او را <طالوت» نامیده است.

//////////////////////////////////////////////////////////////

درخواست پادشاه

بنى اسرائیل پس از شکست و از دست دادن تابوت، به ذلّتو خوارى دچار گردیدند، بزرگان آنها نزد <سموئیل» که مقام پیامبرى وقضاوت را عهده‏دار بود، رفته و از او خواستند که برایشان پادشاهى برگزیندتا زیر پرچم او گرد آمده و با دشمنان خویش مبارزه کنند. سموئیل به حقیقت وماهیّت قوم خود آشنا بود و از سرشت آنان آگاهى داشت و مى‏دانست که آنانصحنه نبرد را ترک خواهند کرد، لذا از آنها پرسید: اگر جنگى براى شما رخدهد، شاید به مبارزه برنخیزید؟ آنها زیر بار این سخن نرفتند و گفتند: چگونه براى باز پس گیرى حقوق خویش نجنگیم، حال آن‏که دشمنانمان ما را ازوطنمان بیرون رانده و میان ما وفرزندانمان جدایى افکنده‏اند! به هر حال،آنچه را سموئیل انتظار داشت به وقوع پیوست و آن‏گاه که خداوند خواسته آنهارا بر آورده ساخت و جنگى را برایشان به وجود آورد، جزگروهى اندک بقیه ازحضور در جنگ و نبرد خوددارى کردند. خداى متعال فرمود:

أَلَمْ تَرَ إِلى‏ المَلَإِ مِنْ بَنِى إِسْرائِیلَمِنْ بَعْدِ مُوسى‏ إِذ قالُوا لِنَبِىٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاًنُقاتِلْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَعَلَیْکُمُ القِتالُ أَلّا تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلّا نُقاتِلَفِى سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَأَبْنائِنافَلَمّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ القِتالُ تَوَلَّوْا إِلّا قَلِیلاً مِنْهُمْوَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظّالِمِینَ؛ 2

آیا ندیدى که آن گروه از بنى‏اسرائیل پس از موسى، ازپیامبر خود درخواست کردند که برایمان پادشاهى برانگیز تا به رهبرى او درراه خدا مبارزه کنیم، پیامبرشان گفت: آیا اگر کارزار و نبرد بر شما فرض وواجب شود، نافرمانى مى‏کنید؟ گفتند: چگونه ممکن است که ما در راه خدامبارزه نکنیم، در صورتى که ما و فرزندانمان توسط دشمنان از شهر و دیارمانبیرون رانده شدیم. و آن‏گاه که حکم جهاد بر آنها فرض و واجب گشت، جز اندکىاز آنان بقیه از جنگ سرباز زدند و خداوند از کردار ستمکاران آگاه است.

//////////////////////////////////////////////////////////////

پادشاهى طالوت

سموئیل به بنى اسرائیل اطلاع داد که خداوند خواستهآنها را برآورده کرده و طالوت را که از نوادگان بنیامین بود، به پادشاهىآنان برگزیده است، ولى مردم زبان به شکایت گشوده و نسبت به گزینش طالوتاعتراض کردند و گفتند: او از خانواده شرافتمندى نیست، آنها به‏گمانشان،خود را از او به پادشاهى سزاوارتر مى‏دانستند؛ زیرا پادشاهى بنى اسرائیلمى‏بایست در فرزندان یهودا و نبوت در فرزندان لاوى باشد، ولى طالوت ازنواده‏هاى بنیامین و از طبقات معمولى مردم بود.

اعتراض دیگر آنان این بود که طالوت فردى تهیدست بوده واز مال و ثروت بهره‏اى ندارد و مال و دارایى از نظر یهودیان ازبرجسته‏ترین شاخص‏ها و امتیازات بزرگ و شرافت به‏شمار مى‏آمد. سموئیل بهاعتراض کنندگان پاسخ داد: خداوند طالوت را به عنوان پادشاه آنان برگزیده واو را به صفات و ویژگى‏هایى آراسته است که شایستگى و لیاقت پادشاهى رادارد. به او علم و دانشِ سرشار عنایت کرده است که مى‏تواند با شناخت مسائلسیاسى مربوط به آنان و با دانش و هوشمندى خود، امور زندگى آنها را ادارهکند، چنان که به وى نیروى جسمانى عطا کرده که در جنگ‏ها و در برابر دشمنانتوان پایدارى و استقامت داشته باشد. وانگهى خداوندى که طالوت را برگزیده،به امور مربوط به بندگانش آشناتراست، او هرگونه که بخواهد امور مربوط بهجهان هستى را اداره مى‏کند و از روى حکمتى که هیچ‏کس غیر او بدان واقف وآگاه نیست، به هر کس خواهد ملک و پادشاهى عنایت مى‏کند:

وَقالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَلَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنّى‏ یَکُونُ لَهُ المُلْکُ عَلَیْناوَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ المالِ قالَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِى العِلْمِوَالجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتِى مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌعَلِیمٌ؛ 3

و پیامبرشان بدانان گفت: خداوند طالوت را به پادشاهىشما برگزیده است. گفتند: او چگونه بر ما حاکمیت یابد، در صورتى که ما بهپادشاهى از او سزاوارتریم او از اموال فراوان نیز برخوردار نیست. رسول درپاسخ آنها گفت: خداوند او را بر شما برگزیده و علم و دانش و قواى جسمانىاو را فزونى بخشیده است. و خداوند ملک و پادشاهى را به هر که خواهدمى‏بخشد و هم او توانگر و داناست.

//////////////////////////////////////////////////////////////

علامت پادشاهى

قرآن کریم یادآور مى‏شود که سموئیل پیامبر، به بنىاسرائیل خبر داد نشانه پادشاهى طالوت این است که وى آنان را به پیروزىخواهد رساند و تابوتى که علامت عزّت و مجد و شرف آنها و سبب آرامش دل‏هاىآنان بوده و آثارِ موسى و هارون و الواحى که در آن وجود دارد و سفارشاتالهى در آنها تدوین گشته است، بردوش فرشتگان بدانان باز خواهد گشت. خداىمتعال فرمود:

وَقالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَنْیَأْتِیَکُمُ التّابُوتُ فِیهِ سَکِینَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌمِمّا تَرَکَ آلُ مُوسى‏ وَآلُ هرُونَ تَحْمِلُهُ المَلائِکَةُ إِنَّ فِىذلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛ 4

و پیامبرشان بدانان گفت: نشانه و علامت پادشاهى او ایناست که وى تابوت را که در آن آرامشى از ناحیه پروردگارتان و الواحبازمانده خانواده موسى و هارون است و بر دوش فرشتگان حمل مى‏شود برایتانمى‏آورد. به راستى که اگر ایمان داشته باشید، نشانه و حجّتى در این ماجرابرایتان موجود است.

//////////////////////////////////////////////////////////////

آزمایش سپاهیان

طالوت، قوم خود را براى مبارزه در راه خدا فراخواند وآنان را براى نبرد با دشمنانى که آنها را به ذلّت نشاندند، تشویق و ترغیبنمود. سپاهى انبوه زیر پرچم او گرد آمده و آنها را به جنگ با فلسطینیان کهرهبرى آنها را جالوت 5 عهده‏دار بود، گسیل داشت. جالوت به شجاعت و دلاورىمعروف بود و خبر دلاورى‏ها و پیروزى‏هاى وى میان تمام ملت‏هاى مجاورانتشار یافته بود، به همین دلیل از او بیمناک بوده و از نبرد و درگیرى باوى خوددارى مى‏کردند.

طالوت سپاهیان خود را حرکت داد و آنها را از شهرخودشان دور ساخت، تا به نزدیکى سپاه دشمن رسیدند، و خواست توان جنگى ورزمى آنها را بیازماید و از میزان صبر و تحمل و فرمانبردارى و اطاعت آنهاآگاه گردد، لذا در لحظاتى که به شدت خسته شده بودند و تشنگى بر آنان چیرهگشته بود، بدانان گفت: شما به زودى از نهرى خواهید گذشت و خداوند به وسیلهآن شما را در بوته امتحان و آزمایش قرار مى‏دهد تا آنان را که اطاعتمى‏کنند از نافرمانان مشخص سازد. بنابراین، کسى که از آن آب ننوشد و لذّتآن را نچشد، از پیروان من خواهد بود، ولى هر یک از شما مى‏تواند تنها یکمشت از آب برگیرد و تشنگى خود را به‏وسیله آن برطرف سازد و کسى که بیش ازدیگران بیاشامد، از پیروان من نیست. ولى آن‏گاه که به رودخانه رسیدند،بیشتر آنها با فرمان طالوت مخالفت کرده و بدون توجه به نهى او، خود را ازآن سیراب ساختند:

فَلَمّا فَصَلَ طالُوتُ بِالجُنُودِ قالَ إِنَّاللَّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّىوَمَنْ لَمْ‏یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّى إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًبِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِیلاً مِنْهُمْ؛ 6

و آن‏گاه که طالوت لشکر کشید، گفت: به راستى که خداوندشما را به نهر آبى مورد آزمایش قرار مى‏دهد، کسى که از آن بیاشامد، ازپیروان من نیست و کسى که از آن ننوشد پیرو من است، مگر این‏که کفى بیشترنیاشامد، ولى همه لشکریان به جز افرادى اندک، از آن آب نوشیدند.

//////////////////////////////////////////////////////////////

پیروزى طالوت

طالوت به همراه کسانى که تشنگى و خستگى را تحمل کردهبودند از نهر گذشت، وى بعد از آن‏که عده زیادى از همراهانش برگشتند، خودرا در برابر انبوه دشمن اندک یافتند. دسته‏اى از آنان که کثرت دشمن، آنهارا بیمناک ساخته بود، گفتند: ما امروز توان برابرى با جالوت را نداریم،اما دسته‏اى که ایمان آورده بودند از کثرت دشمن ترس به دلشان راه نیافتهبود؛ زیرا آنها مطمئن بودند که پس از مرگ به دیدار خداى خویش خواهند رفت،از این رو گفتند: بسیار اتفاق افتاده است که گروهى اندک به اذن خدا برعدهبسیارى چیره گشته‏اند، لذا ما در برابر دشمن پایدارى خواهیم کرد، خداوندصابران را حمایت کرده و پیروز مى‏گرداند. وآن‏گاه که مؤمنان براى نبرد باجالوت و سپاهش حرکت کردند، به پیشگاه خداوند به تضرع و زارى پرداختند کهدل‏هاى آنان را سرشار از صبر و شکیبایى گردانده و در میدان نبرد ثابت قدمنگاه‏دارد و بر دشمنانشان پیروز گرداند، خداوند دعاى آنان را مستجاب وآنها را پیروز ساخت و داود، جالوت را از پاى در آورد و خداى متعال پادشاهىبنى اسرائیل را به وى ارزانى داشت، و هرگونه دانش و حکمتى را که خواست بدوآموخت و او بندگان شایسته‏اش را ی

ارى مى‏فرماید، اگر خداوند براى محو و نابودى فساد وتباهى تبهکاران، مصلحان را بر آنها مسلط نمى‏گرداند و اگر برخى ازانسان‏هاى شرور را بر برخى دیگر تسلط نمى‏بخشید، زمین آباد نمى‏گشت، بلکهفساد و تباهى آن را فرامى‏گرفت، ولى احسان و عنایت پروردگار پیوسته شاملحال همه مردم است:

فَلَمّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُقالُوا لا طاقَةَ لَنا الیَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِینَیَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍغَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصّابِرِینَ * وَلَمّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْناصَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلىَ القَوْمِ الکافِرِینَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللَّهُالمُلْکَ وَالحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا یَشاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِالنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلکِنَّ اللَّهَ ذُوفَضْلٍ عَلى‏ العالَمِینَ؛ 7

و آن زمان که او به همراه گروندگانش از نهر گذشتند،لشکریانش بدو گفتند: ما امروز در برابر جالوت و سپاهش توان مقاومت نداریم،کسانى که به لقاى رحمت الهى اعتقاد داشتند گفتند: چه بسا گروهى اندک بهاذن خدا بر گروهى بسیار پیروز گردند و خداوند با صبر پیشگان است و آن‏گاهکه در برابر جالوت و سپاهش قرار گرفتند عرضه داشتند: پروردگارا، به ما صبرو شکیبایى عنایت فرما و گام‏هایمان را استوار دار و بر کافران پیروزمانگردان، و به اذن خدا آنهارا شکست دادند و داود، جالوت را از پاى درآورد وخداوند به او پادشاهى و حکمت و فرزانگى عطا کرد و آنچه را مى‏خواست بدوآموخت و اگر خداوند برخى از مردم را به وسیله بعضى دیگر فروننشاند، زمینبه فساد و تباهى کشیده مى‏شود، ولى خداوند به جهانیان لطف و عنایت دارد.

//////////////////////////////////////////////////////////////

کشته شدن جالوت (جلیات)

قرآن، نحوه کشته شدن جالوت را به دست داود تشریح نکرد، ولى تورات آن را تفصیل داده که ما خلاصه‏اى از آن را مى‏آوریم:

فلسطینى‏ها براى نبرد با بنى‏اسرائیل سپاهیان خود راگردآوردند و شائول (طالوت) و نیروهاى بنى‏اسرائیل در برابر آنها قرار

/ 2 نظر / 31 بازدید