06* دل تنگ

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

حسرت

//////////////////////////////////

06* دل تنگ

http://ye2st.persianblog.ir/

سر خود را مزن اینگـونـه به سنگ
دل دیـوانـه تنـها دل تنگ
منشیـن در پس ایـن بهت گـران
مدران جامه جان را مدران

 

*********
مکن ای خسته در این بغض درنگ
دل دیـوانـه تنـها دل تنگ
پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است
قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی است

 

*********
دیدی آن را که تو خواندی به جهان یار ترین
چه دل آزار ترین شد چه دل آزار ترین ؟


نه همین سردی و بیگانگی از حد گذراند
نه همین در غمت اینگونه نشاند

 

*********
بـا تـو چـون دشمـن دارد سـر جنـگ
دل دیـوانـه تـنــها دل تنـگ


نـالـه از درد مکن
آتشی را کـه در آن زیسته ای سـرد مکن

 

*********
با غمش باز بمان
سرخ رو باش از این عشق و سر افراز بمان
راه عشق است که همواره شود از خون رنگ
دل دیوانه تنها دل تنگ . . .

/ 0 نظر / 12 بازدید