04* خانه آئینه

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

حسرت

//////////////////////////////////

04* خانه آئینه

http://ye2st.persianblog.ir/

وقتست که بنشینی و گیسو بگشایی
تا با تو بگویم غم شبهای جدایی


بزم تو مرا میطلبد آمدم ای جان
من عودم و از سوختنم نیست رهایی

 

*********
تا در قفس بال و پر خویش اسیرست
بیگانه پرواز بود مرغ هوایی


ا شوق سر انگشت تو لبریز نواهاست
تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی

 

*********
ای وای بر آن گوش که بس نغمه این نای
بشنید و نشد آگه از اندیشه نایی


افسوس بر آن چشم که با پرتو صد چشم
در آینه ات دید و ندانست کجایی

 

*********
در آینه بندان پریخانه چشمم
بنشین که به مهمانی دیدار خود آیی


بینی که دری از تو بروی تو گشایند
هر در که بر این خانه آیینه گشایی

/ 0 نظر / 11 بازدید