03* خم می

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

ولایت عشق

//////////////////////////////////

03* خم می

http://ye2st.persianblog.ir/

بشکست اگر دل من
به فدای چشم مستت
سر خم می سلامت

*********
شکند اگر سبویی
شکند اگر سبویی

/ 0 نظر / 42 بازدید