07* نماندگان و رفتگان

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

ماه غریبستان

//////////////////////////////////

07* نماندگان و رفتگان

http://ye2st.persianblog.ir/

نماندگان و رفتگان از دو کرانه زمان
سوی تو میدوند هان ! ای تو همیشه در میان


آه که می زند برون از سر و سینه موجِ خون
من چه کنم که از درون دست تو میکِشد کمان

 

*********
پیشِ وجودت از عدم ، زنده و مرده را چه غم
کز نفس تو دم به دم ، میشنویم بویِ جان


پیشِ تو جامه در برم نعره زندکه بردرم
آمدمت که بنگرم ، گریه نمی دهد اَمان . . .

 

*********
ای گلِ بوستانسرا از پسِ پرده ها درآ
بویِ تو میکِشد مرا وقتِ سحر به بوستان


هرچه به گِرد ِ خویشتن مینگرم دراین چمن
آینه ضمیرِ من ، جز تو نمی دهد نشان

/ 0 نظر / 16 بازدید