02* با شوق تو

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

نون و دلقک

//////////////////////////////////

02* با شوق تو

http://ye2st.persianblog.ir/

[دکلمه]
از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخواست ،فتنه ای حاصل شد

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد
----------------------------------------


تنگ غروب فصل بهار
یه کوچه باغ یه پنجره

یه قلب پیر پر از امید
باشوق تو منتظره

*********
باگوشه های چارقدش
اشکاشو پنهون میکنه

اما نگاش غصّه هاشو
از دور نمایون میکنه

*********
منتظره پرستو ها
خبر بیارن از گلش
اما نمیدونه اونام
خبرندارن از گلش

*********
اون گل سرخ تو تاریکی
ستاره شد شبو شکست

خورشید روشنی شد و
رفت و تو آسمون نشست
2x

*********
اما هنوز فصل بهار
با صد هزار تا خاطره
یه قلب پیر ؛ پر از امید
باشوق تو منتظره
نشسته پشت پنجره

*********
تنگ غروب فصل بهار
یه کوچه باغ یه پنجره

یه قلب پیر پر از امید
باشوق تو منتظره

*********
باگوشه های چارقدش
اشکاشو پنهون میکنه

اما نگاش غصّه هاشو
از دور نمایون میکنه

*********
منتظره پرستو ها
خبر بیارن از گلش
اما نمیدونه اونام
خبرندارن از گلش

*********
اون گل سرخ تو تاریکی
ستاره شد شبو شکست
خورشید روشنی شد و
رفت و تو آسمون نشست
2x

*********
اما هنوز فصل بهار
با صد هزار تا خاطره
یه قلب پیر ؛ پر از امید
باشوق تو منتظره
نشسته پشت پنجره
2*x

/ 0 نظر / 12 بازدید