02* اشطر خواجو

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

هفت سین

//////////////////////////////////

02* اشطر خواجو

http://ye2st.persianblog.ir/

پوشیده چون جان می روی 2*x
هر دم میان جان من
سرو خرامان منی
2*x
ای رونق بستان من

*********
چون می روی بی من مرو
2*x
ای جانِ جان بی تن مرو
از چشم من بیرون مشو
ای شعله تابان من

*********
پوشیده چون جان می روی
2*x
هر دم میان جان من
سرو خرامان منی
2*x
ای رونق بستان من
ای شعله تابان من

*********
در پیش بی دردان چرا
2*x
فریاد بی حاصل کنم
گر شکوه ای دارم ز دل
2*x
با یار صاحب دل کنم

*********
اول کنم اندیشه ای
2*x
تا برگزینم تیشه ای
آخر به یک پیمانه می
2*x
اندیشه را باطل کنم

*********
از گل شنیده ام بوی او
2*x
مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او
2*x
در کوی جان منزل کنم

*********
دانم که آن فرق سهی
2*x
از دل ندارد آگهی
چند از غم دل چون رهی
2*x
فریاد بی حاصل کند

*********
غرق تمنای تو ام
2*x
موجی ز دریای تو ام
من نخل سرکش نیستم
2*x
تا خانه در ساحل کنم

/ 0 نظر / 11 بازدید