06* شب افروز

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

نون و دلقک

//////////////////////////////////

06* شب افروز

http://ye2st.persianblog.ir/

بینی جهان را خود را نبینی
تا چند جانا غافل نشینی


نور قدیمی شب را بر افروز
دست کلیمی در آستینی

 

*********
بیرون قدم نه از دور آفاق
تو پیش از اینی تو بیش از اینی


جانی که بخشند دیگر نگیرند

 

*********
مرگ است صیدی تو در کمینی
صورتگری را از من بیاموز


شاید که خود را باز آفرینی
صورتگری را از من بیاموز


شاید که خود را باز آفرینی

*********
سرکش مشو که چون شمع ازغیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خـــارا

/ 0 نظر / 16 بازدید