07* شکایت هجران

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

نون و دلقک

//////////////////////////////////

07* شکایت هجران

http://ye2st.persianblog.ir/

زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

*********
جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
کز جان شکیب هست وز جانان شکیب نیست

*********
گمگشته ی دیار محبت کجا رود
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

*********
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست

/ 0 نظر / 15 بازدید