01* به یادت

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

فاصله

//////////////////////////////////

01* به یادت

http://ye2st.persianblog.ir/

دو دستم ساقه سبز دعایت
گـل اشـکم نثـار خاک پایـت


دلم در شاخه یاد تو پیچیـد
چو نیلوفر شکفتـم در هوایت

 

*********
به یادت داغ بـر دل مـی نشانـم
زدیده خون به دامن می فشانم


چو نــی گر نالم از سوز جـدایـی
نیستان را به آتش می کشانم

 

*********
به یادت ای چـراغ روشـن مـن
ز داغ دل بسوزد دامـن مـن


ز بس در دل گل یادت شکوفاست
گرفتـه بـوی گـل پیــراهن مـن

 

*********
همه شب خواب بینم خواب دیدار
دلـی دارم دلـی بـی تـاب دیدار


و خورشیدی و من شبنم چه سازم
نه تـاب دوری و نه تاب دیــدار

 

*********
سـری داریـم و سـودای غـم تـو
پـری داریـم و پــروای غم تـو


غمت از هر چه شادی دلگشاتـر
دلـی داریـم و دریــای غم تـو

/ 0 نظر / 11 بازدید