01* آرام جان

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

هفت سین

//////////////////////////////////

01* آرام جان

http://ye2st.persianblog.ir/

ای مردمان بگویید آرام جان من کو
راحت فزای هرکس؛ محنت رسان من کو


نامش همی نیارم بردن به پیش هرکس
گه گه به نازگویم سرو روان من کو


*********
در بوستانِ شادی هرکس به چیدن گُل
آن گُل که نشکنندش در بوستان من کو

جانانِ من سفر کرد با او برفت جانم
باز آمدن از ایشان ؛ پیداست ؛ آن من کو

*********
هر چند در کمینه نامه همی نیرزم
درنامه بزرگان زو داستان من کو

هرکس به خانمانی دارند مهربانی
من مهربان ندارم ؛ نامهربان من کو
/

/ 0 نظر / 16 بازدید