08* وصف علی

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

ماه غریبستان

//////////////////////////////////

08* وصف علی

http://ye2st.persianblog.ir/

علی را وصف در باور نیاید
زبان هرگز ز وصفش برنیاید


علی با درد ِغربت آشنا بود
علی تنهاترین مرد ِخدا بود

 

*********
علی درآستین دستِ خدا داشت
قدم در آستانِ کبریا داشت


علی سوز و گدازی جاودانه است
علی راز و نیازی عاشقانه است

 

*********
دل دریایی اش دریای خون بود
زخون باغ و بهارش لاله گون بود


علی را وصف در باور نیاید
زبان هرگز ز وصفش برنیاید

 

*********
نوای عشق از نای علی بود
اذان ِ سرخ ، آوای ِ علـی بــود


علی را قدر ، پیغمبر شناسد
که هرکس خویش را بهتر شناسد

 

*********
علی را وصف در باور نیاید
زبان هرگز ز وصفش برنیاید


دل ز عشقِ تو دریا شد یا علی
جان ز شوقِ تو شیدا شد یا علی

 

*********
ما به عهدِ تو پابندیم یا علی
تا به مهرِ تـو پیــونـدیم یا علی


یاعلی ، قبله عاشقان ، یاعلی


علی را وصف در باور نیاید
زبان هرگز ز وصفش برنیاید

/ 0 نظر / 11 بازدید